Arthur Nijsten

In mijn werk ben ik steeds op zoek naar de wensen van de nabestaanden. Veelal klinken hierin de wensen van de overledene door. Vormgeving van het afscheid en de uitvaart gebaseerd op deze wensen is mijn kracht. In principe is alles mogelijk, als het uitvoerbaar is en past binnen de wettelijke voorschriften. Uiteindelijk gaat het niet om vele toeters en bellen maar om de essentie van afscheid nemen. In liefde loslaten van de dierbare overledene. De uitvaarten die ik verzorg zijn altijd heel persoonlijk en vormen een afspiegeling van het leven van de overledene en de band die hij of zij had met de nabestaanden. Een afscheid als spiegel van het leven.