Praten met leerlingen van groep 7 en 8 over overlijden, dood, afscheid en rouwen.

 

Arthur Nijsten

Door mijn jarenlange werkzaamheid als uitvaartbegeleider, ritueelbegeleider en rouwbegeleider en daarbij mijn vele ervaringen met kinderen zie ik het belang in van praten met kinderen over overlijden, dood, afscheid en rouwen.

Ik geef gratis gastlessen vanuit de landelijke organisatie ‘dood gewoon in de klas’

Waarom zijn lessen over de dood belangrijk?

De dood is onlosmakelijk verbonden met het leven. Ook jouw leerlingen krijgen vroeg of laat te maken met dood en afscheid. Uit onderzoek blijkt dat aan het eind van de basisschoolperiode driekwart van de leerlingen van nabij een overlijden heeft meegemaakt. Wacht niet op een calamiteit, maar praat hierover vóórdat er tranen zijn.

Geef je leerlingen het gevoel dat alle emoties er mogen zijn. Maak ze vast vertrouwd met het onderwerp. Samen met de kinderen de dood onderzoeken, ideeën delen en je eigen gedachten erover vormen. Als afscheid een bespreekbaar onderwerp is op school, kun je in tijden van groot verdriet veel voor de kinderen betekenen. De dood is bovendien een fascinerend thema waar kinderen nieuwsgierig naar zijn.

Op  www.doodgewoonindeklas.nl staat de nieuwe digitale lesmethode over doodgaan, afscheid nemen, rouw en herinnering. De lesmodule geeft je gratis en zonder inloggegevens toegang tot alle lesonderdelen, verschillende werkvormen, een praktische handleiding en ouderbrief.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Arthur Nijsten, 06 533 658 65

Mocht u interesse hebben in mijn lezingen en workshops over afscheid, uitvaart en rouwverwerking neem dan contact met mij op.