Wat kan Uitvaartzorg Arthur Nijsten voor u betekenen?

Uitvaartzorg Arthur Nijsten verzorgt voor u de gehele uitvaart. Voor het overlijden is het mogelijk een of meerdere gesprekken te voeren over hoe u en uw naasten de uitvaart vorm wensen te geven. Het gezamenlijk invullen van een wensenlijst behoort tot de mogelijkheden. Dit is tevens een vorm van ondersteuning in het proces van het loslaten, afscheid nemen tijdens het leven. Na het overlijden zijn al veel wensen rondom de uitvaart duidelijk en daarom kunnen deze dagen meer in rust en met aandacht verlopen. Klik voor informatie over dit Gidsgesprek

In de periode tussen het overlijden en de uitvaart komen alle aspecten van de uitvaartzorg aan bod. U kunt dan o.a. denken aan het verzorgen en opbaren van de overledene, uitzoeken en vormgeven van het rouwdrukwerk, het plaatsen van een annonce, uitzoeken van een kist, zoeken naar een geschikte uitvaart locatie en/of crematorium en het samenstellen van een persoonlijke afscheidsviering. Na de uitvaart volgen nog een aantal contacten, indien de nabestaanden dit op prijs stellen. Hierbij hoort ondersteuning bij het rouwproces, de nazorg, ook tot de mogelijkheden.

Voor ervaringen van opdrachtgevers kunt u kijken op: Ervaringen

Wat moet u doen na een overlijden

Na het overlijden, nadat een arts de dood heeft vastgesteld, neemt u contact op met Uitvaartzorg Arthur Nijsten. Bij het eerste bezoek zal er met u overlegd worden  of u kiest voor thuisopbaring van de overledene of opbaring in een nabij gelegen mortuarium. Voor het opbaren thuis werkt Arthur Nijsten samen met Uitvaartzorg Zuid

Na de opbaring komt een heel scala van mogelijkheden aan bod.

Wat kan er aan bod komen?

 • Uitzoeken, samenstellen en versturen van het rouwdrukwerk
 • Plaatsen van een annonce in de krant of op internet
 • Uitzoeken van een kist, mand of wade 
 • Uitzoeken van een bloemsierwerk
 • Bespreken van de kerk, het crematorium of een andere ruimte of plaats naar keuze waar het afscheid plaats zal vinden
 • De afscheidsviering met rituelen, gedichten, teksten en muziek
 • Regelen van het rouwvervoer
 • Organiseren van de condoleance
 • Bespreken van de koffietafel of afscheidsborrel
 • Na de uitvaart kunnen aan bod komen:
  • Uitzoeken van een grafsteen
  • Uitzoeken van een urn
  • Bedankkaarten
  • De verstrooiing van de as
  • Rouwbegeleiding

Mocht u Uitvaartzorg Arthur Nijsten nodig hebben voor het zorgdragen van bepaalde onderdelen van de uitvaart terwijl u zelf de regie in eigen handen wilt houden dan is dat uiteraard mogelijk. Een aangepaste offerte zal hiervoor gemaakt worden.

 

Kortom: Een persoonlijke uitvaart op maat